O nás

Spoločnosť IBS SLOVAKIA, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1996 v oblasti poskytovania poradenských služieb, prípravy projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie, prípravy strategických programových dokumentov, tvorby analýz, štúdií a stratégií, monitorovania a evaluácie projektov a operačných programov, v oblasti spracovania programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest, obcí, krajov a v oblasti regionálneho rozvoja. IBS SLOVAKIA, s.r.o. disponuje širokou sieťou slovenských aj zahraničných expertov s dlhoročnou odbornou praxou v rôznych oblastiach, ktorí majú rozsiahle skúsenosti s prípravou, realizáciou a hodnotením projektov implementovaných na rôznych úrovniach verejného aj súkromného sektora.
Skúsenosti, hlavne s hodnotením desiatok programov a stoviek projektov, poskytujú zákazníkom zo strany našej spoločnosti záruku vysokej kvality a profesionality.
Naším poslaním je prostredníctvom našich služieb prinášať inovatívne myšlienky, optimálne riešenia a implementovať ich do praxe spôsobom, ktorý posúva našich klientov a partnerov dopredu. Výhodou je dlhoročná prax v manažmente a poradenských službách, vysoká odbornosť a spoľahlivosť.

Kvalitu služieb IBS SLOVAKIA, s.r.o. dokazujú fakty:
  • tradícia od roku 1996
  • vyše 100 referencií, hlavne na ministerskej úrovni, v takmer 20 krajinách
  • okolo 4000 vyškolených ľudí v rôznych krajinách hlavne v oblasti riadenia projektového cyklu
Naši experti pracovali hlavne v oblasti hodnotením programov Phare, SAPARD, CARDS, IPA a aj Štrukturálnych fondov programových období 2004 - 2006 a 2007 - 2013. Tiež hodnotili EQUAL, Prechodný fond, Fond utečencov, aj rôzne bilaterálne nástroje pomoci ako napríklad Nórsky mechanizmus. To je ďalšou výhodou nášho tímu, ktorý má skúsenosti s evaluáciami z rôznych krajín a vie tým znásobiť pridanú hodnotu pre klienta. Významnou devízou našich ľudí je aj to, že majú konkrétne manažérske skúsenosti spolu so solídnym teoretickým základom podloženým školiacou praxou hlavne v oblasti riadenia projektového cyklu, budovania logickej plánovacej matice a systému relevantných ukazovateľov.

Všetky naše školenia sú založené na vysokej interaktivite a teoretické časti sú vždy doplnené praktickými cvičeniami a ukážkami, aby sa potrebné zručnosti zvyšovali prirodzeným spôsobom.
Všetci naši lektori sú nielen odborníci v danej problematike, ale navyše sú úspešní aj ako praktici nielen doma, ale aj za hranicami Slovenskej republiky.
Je možné navrhnúť školenie na mieru podľa Vašich potrieb a požiadaviek. V tom prípade Vám okrem našej ponuky navyše doložíme profesionálne referencie lektorov z danej oblasti. Môžete si, samozrejme, vybrať aj z našej súčasnej ponuky školení. Na požiadanie doložíme referencie od klientov.