Technická asistencia

IBS SLOVAKIA, s.r.o. je inovatívna poradenská spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1996. Od samého začiatku poskytovala služby zaoberajúce sa monitorovaním a evaluáciou rôznych strategických dokumentov, operačných programov. Ciele a opatrenia každého strategického dokumentu sú napĺňané prostredníctvom rôznych podprogramov a projektov, ktoré smerujú k spoločným strategickým cieľom. A práve pravidelný monitoring a hodnotenia pomôžu napĺňať ciele a dosiahnuť stanovené a želané výsledky.
Z referencií vyberáme:
Evaluation of PHARE financial assistence (2013/2015)
Business&Strategies in Europe, S.A., Brussels