Hodnotenie projektov zahraničnej rozvojovej spolupráce Českej republiky v Mongolsku (2011)

United Nations Development Programme

V rámci projektu bolo vypracované hodnotenie dvoch projektov medzinárodnej rozvojovej spolupráce, a to Automatizácia zauhľovania v elektrárni č. 4 v Ulaanbaatare a Modernizácia výrobných kapacít závodu na spracovanie koží.