Hodnotenie projektov medzinárodnej rozvojovej spolupráce Českej republiky v Bosne a Hercegovine (2010/2011)

United Nations Development Programme

V rámci projektu bolo vypracované hodnotenie dvoch projektov medzinárodnej rozvojovej spolupráce, a to Zachovanie genofondu a zlepšenie vlastností importovaného dobytka a Podpora družstevným a súkromným poľnohospodárskym farmám.