Vypracovanie dokumentu Ex-ante hodnotenie pre prípravu operačného programu Ľudské zdroje na budúce programové obdobie 2014 - 2020 (2013/2015)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Strategické hodnotenie bolo zamerané na zhodnotenie relevantnosti a efektívnosti programu v nadväznosti na plnenie jeho cieľov. V rámci projektu bola spracovaná Metodika hodnotenia dopadov.