Evaluation of PHARE financial assistence (2013/2015)

Business&Strategies in Europe, S.A., Brussels

Evaluácia PHARE projektov – celkové zhodnotenie čerpania finančných prostriedkov v Bulharsku, Českej republike, na Cypre, Estónsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Malte, Poľsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku.