Externé hodnotenie siete EURES 2010 - 2013 (2013)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

V rámci projektu bolo vypracované ex post hodnotenie výsledkov dosiahnutých sieťou EURES na Slovensku a existujúcich cezhraničných partnerstiev EURES-T Danubius a EURES-T Beskydy.