Vypracovanie dvoch hodnotiacich správ o výsledkoch a vplyve akcií spolufinancovaných z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín a z Európskeho fondu pre utečencov v SR z ročných programov 2007 až 2010 (2012)

Ministerstvo vnútra SR

V rámci záverečného hodnotenie činností vyhodnotil hodnotiteľ priame výsledky programov, ich efektivitu, hospodárnosť, komplementárnosť, pridanú hodnotu, dopady ako aj pokrok v implementácii Viacročných programov.