Vyhodnotenie vhodnosti systému indikátorov a ich používania v OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (2009/2010)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

V rámci projektu bolo vypracované vyhodnotenie vhodnosti systému indikátorov a ich používania v OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorý je implementovaný v programovom období 2007 - 2013 Ministerstvom práce ako Riadiacim orgánom.