Kontakt

Nájdete nás v Prievidzi v Dome športu, Olympionikov 4, Prievidza

IBS SLOVAKIA, s.r.o.
M. R. Štefánika 5/1, 971 01 Prievidza
IČO: 36000671, IČ DPH: SK2020469440
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 3341/R

E-mail: info@ibsslovakia.sk
Tel.: 0903 509 115