Ing. Martin HUBA
Na univerzitách v Bratislave a Žiline študoval programovanie a pedagogiku. Pracoval ako programátor, obchodník a v roku 1996 založil IBS
Ing. Tatiana Hubová
Je absolventkou Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v odboroch Malé
Blanka Rusková
Je absolventkou Strednej ekonomickej školy v Prievidzi, odbor všeobecná ekonomika a Súkromnej obchodnej akadémie v Žiline, odbor cestovný ruch.
Ing. Martin Dobrotka
Je absolventom Elektrotechnickej fakulty SVŠT Bratislava. Po ukončení školy pracoval ako informatik a správca siete. Neskôr sa stal riaditeľom pobočky