Cena za vypracovanie projektu

Cena za vypracovanie takejto žiadosti je stanovená dohodou na základe požadovanej výšky nenávratného finančného príspevku, prácnosti, sídla žiadateľa a pod. Po schválení žiadosti ponúkame možnosť spolupráce pri implementácii projektu.

IBS SLOVAKIA – POSILŇUJEME VAŠE PROJEKTY

Kompletné informácie o výzvach, schválených a neschválených žiadostiach a často kladené otázky nájdete na https://www.itms2014.sk