Evaluácia troch rozvojových projektov SR v Keni a Južnom Sudáne (2011/2012)

United Nations Development Programme

V rámci projektu bolo vypracované hodnotenie troch projektov SlovakAid, a to Rozšírenie existujúceho komunitného centra Ostrov nádeje, Prevencia, výživa a komplexná podpora detí a rodiny postihnutej HIV/AIDS v distrikte Kisumu a Rozvoj kapacít v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a komunitnom zdravotníctve v špecifických podmienkach Južného Sudánu.